תרשים ‭:1‬ אחוז הלומדים מקצועות מוגברים על־פי לאום ומגדר