לוח ‭:1‬ מתאמי פירסון גולמיים וחלקיים בין אחוז המזרחים בבית־הספר לבין היצע של מקצועות מוגברים ‭201)‬ בתי־ספר תיכוניים עיוניים, מעובד מקובץ תלמידי כיתות יב עיוניות‭(1989,‬