זכות הבחירה ואי־השוויון בחינוך: היבטים חברתיים של הרפורמה במבנה הלימודים בחטיבה העליונה

זכות הבחירה ואי השוויון בחינוך : היבטים חברתיים של הרפורמה במבנה הלימודים בחטיבה העליונה חנה איילון * הרפורמה במבנה החטיבה העליונה , שהחלה להתבצע בסוף שנות השבעים , נחשבת לאחד השינויים המרכזיים שחלו במערכת החינוך בישראל , ויש הרואים בה את השינוי המשמעותי היחיד בחטיבה העליונה של בית הספר התיכון המהווה תוצאת תכנון של מדיניות ארוכת טווח ( יוגב , . ( 1991 השנים האחרונות מאופיינות אומנם בשינויים רבים בבחינות הבגרות , אך שינויים אלה מהווים תגובה של המערכת הפוליטית על לחצים מצד הציבור , הם משתנים בהתאם לחילופי השרים במשרד החינוך ובוודאי שאין לראות בהם תוצאה של מדיניות ארוכת טווח . למן קום המדינה ידעה מערכת החינוך בישראל סדרה של שינויים משמעותיים : התרחבות החינוך המקצועי בשנות החמישים ; הארכת חינוך חובה מעבר לגיל ארבע עשרה , ביטול הסקר , שינוי מבנה בבתי הספר היסודי והעל יסודי והנהגת חטיבת הביניים בסוף שנות השישים ; חוק חינוך תיכון חינם ושינוי מבנה הלימודים בחטיבה העליונה בסוף שנות השבעים ; פתיחה הדרגתית של אזורי רישום ובחירה בחינוך בשנות התשעים . מבין מכלול השינויים , זכו שניים בכינוי "רפורמה...  אל הספר
רמות