תרשים 1ב עולים חדשים גברים מועסקים שכר לשעה בש"ח לפי מחירי ‭1991‬