טבלה ‭- 6‬ בנייה ועלייה: משקי־בית של עולים חדשים שבסוף שנת 1996 היו בבעלותם דירות, על־ פי שנת עלייה