טבלה ‭- 4‬ התפלגות גיאוגרפית של ותיקים ועולים חדשים וגמר בנייה של דירות למגורים לפי מחוזות: ‭1994-1991‬