טבלה ‭- 3‬ התפלגות של ישראלים ועולים חדשים בני חמש־ עשרה ומעלה על־פי שנות לימוד, באחוזים