מה בין הפליטים הפלשתיניים וקליטת עולי רוסיה

מה בין הפליטים הפלשתיניים וקליטת עולי רוסיה צבי אקשטיין * , אסף רזין ** , חמי גוטליבובסקי *** מבוא האם ניתן להפיק לקחים מקליטת העולים אצלנו ביחס לשאלות הנוגעות ביישוב הפליטים הפלשתיניים ? במהלך השנים 1997-1990 הגיעו לישראל כשמונה מאות אלף עולים ( כ 15 ° / 0 מכוח העבודה בישראל לפני גל העלייה , ( רובם ממדינות ברית המועצות לשעבר . הוצאות הממשלה על קליטת עולים אלה ( שיכון , הכשרה , השקעה בתשתית וכולי ) גדלו בצורה משמעותית בתקופה זו . הממשלה אימצה מדיניות קליטה שהקלה על העולים את תהליך הקליטה בישראל . הממשלה נקטה בגישת "הקליטה הישירה , " שעוצבה כך שמעורבותה בתהליך הקליטה תהיה מינימלית . התקציב סיפק סיוע כלכלי עיקרי בדמות "סל קליטה" סטנדרטי בשיעור של שבעת אלפים דולר למשפחה בת שלוש נפשות במהלך שלוש השנים הראשונות , אך העולים יכלו לבחור בעצמם את הדרך המתאימה להם ביותר לניצול המשאבים כדי למצוא מקום מגורים ועבודה . תקציב הקליטה הממשלתי כלל סעיפים נוספים למען : ( א ) בניית דירות והלוואות לדיור ; ( ב ) הכשרה מקצועית ואולפן לעברית ; > ג < סובסידיות זמניות למעסיקים בענפי הבנייה והייצור ; > ד < הוצ...  אל הספר
רמות