תרשים ‭:3‬ טיפולוגיה של מעורבות המדינה בקליטת העלייה