טבלה ‭:2‬ המאפיינים של אוכלוסיית ילידי ישראל לפי יבשת המוצא של האב ‭1994 -‬ (סטיות־תקן בסוגריים)