טבלה ‭:1‬ מאפייני האוכלוסייה המהגרת לפי תקופת הגירה ויבשת מוצא ‭1974 -‬ ו־1994 (סטיות־תקן בסוגריים)