הגירה וריבוד בישראל

הגירה וריבוד בישראל נח לוין אפשטיין * , משה סמיונוב ** מבוא החברה הישראלית היא חברה רב אתנית המאוכלסת על ידי יהודים וערבים . המיעוט הערבי מהווה כ 18 ° /« מהאוכלוסייה בישראל . בעוד הערבים חיים באיזור זה דורות , חזרו היהודים להתיישב בפלשתינה החל בשלהי המאה התשע עשרה . במחצית הראשונה של המאה העשרים היו כמה גלי הגירה לפלשתינה , אך היקף ההגירה של היהודים גדל באופן משמעותי רק לאחר קום המדינה . בין השנים 1948 ל 1995 תרמה ההגירה לכ 40 ° 0 / משיעור הצמיחה של האוכלוסין בישראל ולכ 50 ° 0 / משיעור הצמיחה של האוכלוסייה היהודית . ( Delia Pergola , 1998 ) כיום , חמישים שנה לאחר הקמתה , ישראל היא עדיין חברת מהגרים : כ 40 ° 0 / מהאוכלוסייה היהודית היגרו בעצמם לישראל , ושיעור דומה מתוכם נולדו בישראל להורים מהגרים . מעטים בלבד מבין התושבים היהודיים בישראל הינם נכדים לילידי הארץ . חשיבותה של ההגירה לחברה הישראלית אינה מתמצה רק בהשפעתה על גודל האוכלוסייה בישראל ועל שיעור צמיחתה , אלא גם בכך שהיא מהווה מאפיין מרכזי המגדיר את החברה הישראלית בכלל ואת מערכת הריבוד בפרט . בפרק זה נדון בהשפעת גלי ההגירה על...  אל הספר
רמות