טבלה ‭:2‬ היקפי עבודה במחירים קבועים של חברת תה"ל ‭1980-1961‬ (מיליוני ל"י)