התנהגות ניהולית חריגה בפרשת ויסות המניות ואי־לגליזם בחברה הישראלית

התנהגות ניהולית חריגה בפרשת ויסות המניות ואי לגליזם בחברה הישראלית יואב ורדי , * דוד דה פריס ** , ציפי גושפנץ **** *** התנהגות חריגה המפירה כללים של מינהל תקין , שמעורבים בה בכירים ממערכות השלטון , הכלכלה והחברה , הינד , תופעה חברתית ארגונית ידועה ומשמעותית . גם בחברה הארץ ישראלית התגלתה התנהגות ניהולית כזו פעמים אחדות , והיא הלכה וגברה בעשורים האחרונים לקיומה של המדינה . לרוב היא פורצת אל מרכז הבמה ותודעת הציבור כאשר התקשורת מציגה אותה כ"פרשיית שחיתות . " פרשת ויסות המניות הבנקאיות , שנחשפה עם קריסתו של שוק המניות באוקטובר , 1983 היא אחד המקרים הבולטים והמייצגים את התופעה בארץ . אכן , פרשה זו נחשבת עד היום לאחת החמורות שידענו מבחינת תוצאותיה והשלכותיה על ההיסטוריה הכלכלית של מדינת ישראל . עצם חקירתה על ידי ועדה ממלכתית בראשות השופט בייסקי מעידה על חשיבותה הציבורית . הוועדה אכן חשפה את דפוסי ההתנהגות החריגה של בכירי המערכות הפיננסיות , את התשתית הנורמטיבית והערכית הפגומה המושרשת בחלק מהמערכות השלטוניות בישראל ואת ההשלכות הכלכליות החמורות שהיו למעורבות ממשלתית עמוקה בשוק ההון . התהליך ש...  אל הספר
רמות