לוח ‭:3‬ תרומת הפריון לצמיחה ורכיביו ישראל: ‭1990-1971‬ (באחוזים)