לוח ‭:2‬ שיעור גידול הפריון ומלאי המו"פ בין 1971 לבין 1990 (באחוזים)