ציור ‭:2‬ שיעורי צמיחה של מדינות עם תוצר לגולגולת כמו של ישראל