לוח 1 :שיעור צמיחה ממוצע לשנה של התוצר לגולגולת ישראל: ‭1992-1953‬