צמיחת ישראל: השוואה בינלאומית

צמיחת ישראל : השוואה בינלאומית אלחנן הלפמן " בשנת 1992 היתר . אוכלוסיית המדינה גדולה כמעט פי ארבעה מאשר בשנת , 1953 והיא יותר מאשר הוכפלה בין קום המדינה לבין ' . 1953 אף על פי שבין 1953 לבין 1992 גדלה האוכלוסייה פי ארבעה , גדל בתקופה זו התוצר לגולגולת בקצב של 3 . 7 ° /» לשנה בממוצע . אלא שקצב זה לא היה אחיד , כפי שניתן לראות בלוח . 1 בשני העשורים הראשונים היה קצב הצמיחה כ 6 ° 0 / בקירוב לשנה , והוא ירד לקרוב ל 3 ° 0 / בשנות השבעים ולמחצית השיעור הזה בשנות השמונים . רק בשנות התשעים היינו עדים להאצה של ממש בקצב הצמיחה . ברור אם כן שרמת החיים עלתה במדינת ישראל באופן ניכר בתקופה הנסקרת למרות הגידול המהיר באוכלוסייה . גלי העלייה יצרו קשיים בתפקוד הכלכלה וחייבו התאמות רבות על מנת לקלוט את העולים בתעסוקה ובדיור , אך כפי שהאיר את עינינו יורם בן פורת , בנתונים המצרפיים קיים מתאם חיובי בין עלייה לקצב צמיחה . המאמר מבוסס על הרצאה בכנס האגודה הישראלית לכלכלה , מאי , 1998 בית הספר לכלכלה על שם איתן ברגלס , אוניברסיטת תל אביב , והחוג לכלכלה , אוניברסיטת הרווארד .  אל הספר
רמות