מראת המראות: מבוא

מראת המראות : מבוא ההחלטה לערוך ספר שיכלול בתוכו מבטים שונים אל החברה בפרספקטיבה של חמישים שנה אינה מעוגנת בקביעה מדעית שעם סיומן של חמישים שנות המדינה מסתיים פרק ומתחיל פרק חדש . חברה היא תהליך מתמשך , היא מארג של יחסים , מוסדות ומבנים חברתיים הנבנים ומשתנים בהתמדה . יתרה מכך , רישומם של אירועים דרמטיים ( כמלחמות , גלי הגירה המוניים או משברים כלכליים עמוקים ) ניכר רק כעבור שנים מספר , כאשר התהליכים החברתיים המתרחשים בתגובה על אירועים אלה מבשילים . ציוני דרך במעגלי חיים של פרט וחברה נהפכו משכבר הימים לחלק בלתי נפרד מהתרבות האנושית . אנו קוטעים את הרצף הנמשך של חיי היומיום באירועים סמליים הבאים לציין סיומה של שנה ( יום הולדת , יום ייסוד המדינה וכדומה ) או את סיומה של תקופה ( עשור , יובל , מאה וכדומה . ( כאלה הם , למשל , מאד , ימי החסד הניתנים לממשלה חדשה ( למה דווקא מאה , (? חגיגות המאה , האלף ... ההיסטוריה החברתית מגלה לנו שאופני הסדרת הזמנים הם תוצר חברתי של זמן ומקום מסוים ; "כל שנה יכולה להיחשב לשנה הראשונה " , כותב מייקל יאנג בספרו על הזמן . "הצעד החשוב הוא מסגורם של כמה אירועים בז...  אל הספר
רמות