פרק שלושים־ושמונה "סטרומה"

פרק שלושים ושמונה "סטרומה " עם פרוץ מלחמת העולם השניה הושמו לאל כל תכניות העליה הגדולות . הגבולות נסגרו . הדרכים שובשו . ממשלות ימיות אסרו מכירת אניות או השכרתן . גם ארגון העליה ב' נתערער . פעילי העליה נשארו תקועים זה בכה וזה בכה . יעקבי חלה ונפטר בפאריס . כצנלםון נשאר בורשה הכבושה , ושוכב על ערש דווי . ז'רזיבםקי נמצא אי שם בדרכים — וכן כל יתר הפעילים המפוזרים על פני ארצות אירופה . ולעומת זאת גבר זרם הפליטים , שנע כעת גם בדרכי אירופה המזרחית וביניהם אלפים ורבבות יהודים שנעקרו בין לילה מבתיהם ועיירותיהם והפכו להמון מחוסר קורת גג ומחוסר עתיד . ודוקה בשעה זו , כשהלך ורב מספרם של אלה הזקוקים , בכורח המסיבות , לגאולה ולהצלה — נסגרו כל השערים ונסתתמו כל האפשרויות . בבוקרםט התארגנה מזכירות עליה זמנית בהרכב ערי ז'בוטינמקי , מייסנר וראובן פרנקו . הבעיות הדחופות שעמדו בפניהם : היו מציאת אפשרות עליה לפליטים שהחלו לזרום לבוקרםט וכן לשיירות שהתארגנו בצ'כיה וסלובקיה על יסוד התחייבויות מרכז העליה . כך התארגן מסע "סקריה . " אולם עם צאת // סקריה , " התפוררה השלישיה — כי ערי ז'בוטינםקי וראובן פרנקו יצאו...  אל הספר
מכון ז'בוטינסקי בישראל