פרק שלושים־ושבעה "אטלנטיק" - מאוריציוס

פרק שלושים ושבעה "אטלינטיק" - מאוריציוס יחד עמ ניצולי "פטריה" הורדו לחוף גם עולי "אטלנטילף והועברו לעתלית . אולם בעוד שכלפי ניצולי "מטריה" "נכמרו רחמיה" של ממשלת הוד מלכותו , הרי כלפי עולי "אטלנטיק" — יוצאי גרמניה , אוסטריה וצ'כיה — נשארה תקיפה בהחלטתה לגרשם מן הארץ ולהגלותם לאי הנידח מאוריציוס . ימים מספר לפני גירושם , ב 4 בדצמבר , 1940 עורר קולונל ווג'בוד את השאלה בבית הנבחרים הבריטי כשאלו את סגן מזכיר המושבות "מה היה ל 1771 העולים היהודים הבלתי ליגאליים שהגיעו זה לא כבר לחיפה ; ומדוע אין ניתנת להם רשות הכניסה כלשאר הפליטים היהודים מרומניה " ? על כך העיר סגן מזכיר המושבות , מר ג'ורג' הול ! " האנשים' שעליהם נשאלתי , שכולם באו מארץ האויב או מארץ הכבושה על ידי האויב' נתפסו בשעת נםיונם להכנם לארץ ישראל , בניגוד למה שידוע יפה בתורת חוק הארץ . אם גם אין ממשלת הוד מלכותו נעדרת אהדה לפליטים מארצות , העומדות תחת הפיקוח הגרמני חייבת ' היא להתייחם אל חידוש הנסיונות לעליה הבלתי ליגאלית בתקופת המשבר הנוכחי כדבר העלול להשפיע על המצב המקומי באופן מזיק ביותר ולהוות סכנה רצינית לאינטרסים הבריטיים ב...  אל הספר
מכון ז'בוטינסקי בישראל