‭.32‬ חיילי היהירות העבריות בצבא הבריטי נכנסים למחנה המעצר הא־טלק' בפ־ראמונטי ונפגשים עם עולי "פנצ'ו‭."‬ אוקטובר 1943