פרק שלושים־וחמשה "פנצ'ו"

פרקשלושים וחמשה "פנצ'ו" ראשיתה של השיירה שאנו באים לספר קורותיה בפרק זה היא במדינת סלובקיה העצמאית , בקיץ . 1939 לאחר דחיות מרובות , שנבעו מן הקושי להוציא מסלובקיה את דמי המסע ( הדבר נעשה בצורת "טרנספר : " מסלובקיה נשלחו עצים לארץ , ותמ רתם הופקדה בבנק בלונדון לחשבון מרכז עליה ב — ( ' נקבע מועד צאתה של השיירה ל 9 בספטמבר 1939 מברטיסלבה . השיירה עמדה לצאת ברכבת לנמל היוגוסלבי שושק , שבים האדריאטי , ומשם באניה "סנט . בראוקס" אשר נקנתה על ידי א . גלזר בצרפת . אולם ב 3 בספטמבר פרצה המלחמה וממשלת צרפת החרימה את האניה . מאין אניה התפוררה השיירה ואורגנה מחדש מספר פעמים עד אשר יצאה לדרכה ב 18 במאי , 1940 על סיפון האניה "פנציר * , שהגיעה לנמל ברטיסלבה . אולם למחוז חפצם הגיעו נוסעי "פנצ'ו" רק לאחר ארבע שנים — ב 2 ביוני . 1944 האניה "פנצ'ו" לא הייתה אלא * סטפנו < " שהזכרנוה בפרק הקודם , ואשר שימשה "מקלט לילה" לנוסעי "ספירולה" התקועים בקרחי הדנובה . ראובן פרנקו קנה את "םטפנו * ' מידי בעליה האיטלקיים והאניה נרשמה על שמו . היא הניפה דגל איטלקי , אולם הודות לקשריו של פרנקו הצליח לרשום אותה כאניה ...  אל הספר
מכון ז'בוטינסקי בישראל