חכתב יוסף כצנלסון מורשה, יולי ‭,1939‬ לילדי אחיו שולמית ושמואל