‭.27‬ על סיפון "סקויה‭."‬ רב החובל' לילה ואליהו גלזר. חורף 1940