פרק שלושים־ושלושה "ספירולה", "סטורנוס", "גריין"

פרקשלושים ושלושה "ספירולה , " ססורנוס . גריין "סטורנוס , " "גריין " אחרי כיבוש צ'כוסלובקיה על ידי הנאצים , באביב , 1939 נשתררה מבוכה רבה בקרב הישוב היהודי בארץ זו . הנאצים התחילו להמטיר גזירות על גבי גזיר ! ת , ויהודי צ'כיה מצאו את עצמם נצבים אל מול פני הגורל האכזרי ללא מוצא וללא קרן תקווה . המנהיגים היהודיים לא ידעו עצה ואף הארגונים הציוניים השונים היו מחוסרי אונים וחדלי מעש . גם פעילי העליה ב' עזבו את פראג ובמשרד ברחוב בנדיקטסקה בפראג נשאר נפתלי פלטין יחידי על משמרתו , כשעל כתפיו מוטלת שיירה מוכנה לעליה , שנתקעה ערב המאורעות המדיניים . הקשר עם מרכזי העליה ב' נותק לחלוטין והעבודה במשרד שותקה , אך מספר היהודים הפונים לרחוב בנדיקטםקה לא פחת . בעיניהם הייתה זו הכתובת היחידה , שבה קיוו למצוא דרך להצלה . לאחר זמן מה התאושש פלטין והחליט לחדש את עבודת המשרד , אם כי לא ידע עדיין אם יהיה בידו לסייע בידי הפונים אליו . דבר אחד היה ברור לו . בלי הסכמת הגרמנים לא יוכל לבצע כלום . על כן אזר עוז , ופנה בתזכיר לגיםטפו , שבו ביקש רשות לארגן יציאת יהודים מצ'כיה . באותו זמן פתחה הגיםטפו משרד להגירה למ...  אל הספר
מכון ז'בוטינסקי בישראל