פרק שלושים־ושנים משפט זליגמן

פרק שלושים ושנים משפטזל יגמן הזכרנו בפרקים קודמים כי נתניה שימשה במשך תקופה ממושכת השער העיקרי לעולי עליה ב . ' קרוב לארבעת אלפים עולים e % בחוף נתניה . דבר זה נתאפשר הודות לארגון היעיל של ההורדה על ידי סניף אצ"ל בנתניה , והודות לעובדה שכל תושבי נתניה היו למעשה שותפים למיבצע כביר זה בתיתם סעד ומחסה לעולים בצעדיהם הראשונים על אדמת המולדת . אולם פעולה זו נסתייעה גם בכמה קציני צבא ומשטרה בריטיים שנתנו יד למבצע — על מנת לקבל פרס , קצינים אלה , שהיו אחראים למשמר החופים שבסיסו ביפו ולמשמרות היבשתיים שבסיסם בתול כרם , היו מקבלים הודעות מוקדמות על מועד בואן המשוער של אניות העולים , ואז היו מכוונים את המשמרות לכיוונים אחרים , הרחק מחוף הים בנתניה . אחד הקצינים האלה היה הקצין האמפרי , האחראי למשטרת בית ליד . הקשר עמו קויים באמצעות מר ארקין' מזכיר עירית נתניה . קצין משטרה אחר היה הארי גודארד , שעמו עמד במגע עורך הדין מקס זליגמן . עם קצינים אחרים קיים את הקשר מר אפרים אילין . תפקיד חשוב בהטעיית משמרות המשטרה ובמתן מעבר חפשי לאוטובוסים שבהם הוסעו הע . לים מילא ישראל גינצבורג , הסרג'נט האחראי במשטרת...  אל הספר
מכון ז'בוטינסקי בישראל