פרק שלושים־ואחד ההדבעולם

פרקשלושים ואחד ההדבעולם נדודי ספינות העליה ב' עוררו הד ניכר גם בעתוני העולם . נביא כאן לדוגמא שתי כתבות , האחת שנתפרסמה ב 1 ביוני 1939 בעתון הבריטי רב ההשפעה "טיימס , " מאת כתבו בירושלים , והשניה מאת העתונאי האמריקאי הנודע מ . ה . ניקרבוקר . כותב ה"טיימס : " " עולים בלתי חוקיים לארץ ישראל אינם עוד כמות מבוטלת , נראה , שמספרם שקול כנגד העולים החוקיים , ממשלת הוד מלכותו עומדת כאן בפני בעיר . התובעת פתרון , אך שום פתרון אנושי אינו נראה לה בגדר האפשרי . בשנת 1938 היה מספר העולים החוקיים , 12 , 868 והעלית בראשית השנה הזאת הייתה בערך באותו שיעור , אך לפי המשוער נכנסו בשנה שעברה בדרך בלתי חוקית שבעת אלפים איש , וכיום עלה המספר גם על אלף העולים המוכנסים חודש חודש בדרך חוקית . ראשיתה של העליה הבלתי חוקית לארץ ישראל , נעוצה כפי הנראה , בימי התורכים , אך כיום הגיעה להיקף זועק . בשנות , 1933—37 * ך יש לשער , נשארו רובם של 25 . 000 הנוסעים שעברו על המועד הקצוב לשהייתם לפי רשיונות תיירים , ונוספו עליהם אלה שנכנסו בים וביבשה בלא להרשם . אך בל זה נעשה בהיקף קטן לעומת הנעשה עתה . סוכני אניות בלתי נרת...  אל הספר
מכון ז'בוטינסקי בישראל