פרק שלושים בפרלמנט הבריטי

פרק שלושים בפרלמנט הבריטי בשנת 1939 עט החמרת המצב הבינלאומי ועמ גב 1 ר זרם העליה הבלתי ליגאלית לארץ ישראל , הושגה המטרה הפוליטית הראשונה שהציבו לעצמם מארגניה ! הבעיה היהודית ובעית ארץ ישראל הפכה בעיה בינלאומית . דעת הקהל העולמית , שהייתה נתונה באותם הימים תחת רושם המאורעות הפוליטיים האחרונים של כיבוש אוסטריה , המודמים וצ'כוסלובקיה על ידי היטלר והייתה אחוזה קדחת של ניחושים "כן מלחמה — לא מלחמה" — נתפנתה גם רנר \~& ז הפליטים היהודים ושאלת העליה לארץ ישראל . ההגבלות החמורות על העליה והאמצעים הקיצוניים שנקטה ממשלת בריטניה נגד העולים הבלתי חוקייס מצאו הד רב בדעת הקהל ונידונו מעל דפי העיתונות העולמית ומעל במות הפרלמנטים השונים , ובראש וראשונה מעל במת הפרלמנט הבריטי . ידידי הציונות ובעלי שאר רוח מבין הצירים לא החמיצו שום הזדמנות להעלות מחדש את בעיית ארץ ישראל ואת בעיית העליה הבלתי ליגאלית על במת הפרלמנט ולהתקיף את ממשלת בריטניה בענין זה , ואילו תשובותיה של הממשלה הצטיינו בציניות גלויה . ראש וראשון לטוענים למען העניו היהודי היה תמיד הקולונל יאשיה ווג'בוד , ידיד הציונות הגדול וידידו האישי של ...  אל הספר
מכון ז'בוטינסקי בישראל