פרק עשרים־ותשעה הספר הלבן

פרק עשרים ותשעה הספר הלבן לא רק בעליה הבלתי ליגאלית נלחמה ממשלת בריטניה מלחמת חרמה — גמ על העליה הליגאלית גזרה צמצום וכליה . ברצותם להצמית את תקוות היהודים לבית לאומי , למולדת חפשית ולעצמאות מדינית' מביימים השלטונות הבריטיים מפרק לפרק פרעות ומהומות באמצעות םוכניהם , המלכים את אש הקנאה הלאומנית הערבית ומסיתים אותה נגד היהודים . ואילו בעקבות המהומות —באות גזרות של קצוץ העליה , של צמצום מכירת הקרקעות ; צפות ועולות תכניות לבית מחוקקים עם רוב ערבי , לחלוקת הארץ וכדומה — שאחת מגמתן : לשים קץ להתפתחותו של הישוב העברי בארץ ישראל . ביר ביולי 1937 פרסמה הממשלה הבריטית את מסקנות הוועדה המלכו תית , והציעה את תכנית החלוקה , ואת צמצום העליה עד למינימום . במקום עקרון יכולת הקליטה הכלכלית בא המקסימום הפוליטי . בסוף שנת 1937 הוקמה ועדת החלוקה . ב 9 בנובמבר 1938 פירסמת הוועדה את מסקנותיה . היא קבעה שתכנית החלוקה אינה ניתנת לביצוע , והציעה לצמצם את המדינה היהודית ברצועה לאורך החוף מטנטורה עד לתל אביב ומושבות יהודה כמובלעת . כן הציעה לחלק את הארץ לשני שטחי מנדט — צפוני ודרומי פרט למובלעת ירושלים . ב 28...  אל הספר
מכון ז'בוטינסקי בישראל