פרק עשרים־ושבעה העליה ה"מאורגנת"

פרק עשרים ושבעה הע ליהה"מאורגנת" שעה שהעליה הבלתי חוקית התנהלה במלוא היקפה ועשרות כלי שיט נודדים על פני הימים ועל סיפונם אלפי עולים , שעה שאלפי עולים בלתי חוקיים כבר הגיעו לחוף מבטחים , בעוד שרבבות יהודים נודדים בדרכי אירופה האבלות ומחפשים מקלט והצלה — באותה שעה עצמה מתנהלים עדיין בקרב ההסתדרות הציונית והסוכנות היהודית ו"ההגנה" ויכוחים רעיוניים ודיונים מעשיים על עצם התופעה של עליה בלתי חוקית ועל יחסם כלפיה . את עמדתם של החוגים הציוניים הרשמיים לעליה הבלתי ליגאלית מסכם " שמעון" ב"ספר המעפילים * " לאמור : ... " ארעה לנו גם תקלה מרובד ! . כשלונה של "וולוס" ב , ' שהפליגה זמן מועט אחרי "וולום" א , ' אך לא הצליחה להעלות את אנשיה לחוף ונאלצה , אחרי נדודי חודשים , שבעת תלאות , לחזור לגולה . מפלה אחת נחלנו — והפעולה הוכתה בשיתוק . העליה שפרחה ב , 1934 מאורגנת בידי חוגים יהודיים שונים ללא קשר הדדי ביניהם , מצמצמת את עצמת ומתמעטת עד כדי חדלון ב . 1935 החוגים והחברות שטרחו בהעלאת ה"חומר" הבלתי חלוצי , פעולתם נפסקה לרגל החמרת המצב הכלכלי בארץ . והתנועה החלוצית — ההפסד הכספי הגדול של "וולוס" ב...  אל הספר
מכון ז'בוטינסקי בישראל