פרק עשרים־וששה כל־־דכפין

פרק עשרים וששה כל דכפין העליה הבלתי חוקית שאורגנה על ידי התנועה הלאומית ואשר מימדיה גדלו והלכו , גרמה להתעוררות רבה בקרב המוני היהודים במרכז ובמזרח אירופה . אלה שכבר נפגעו מידם האכזרית של הנאצים , ראו בעליה זו את דרך ההצלה היחידה , אולם גם בין היהודים בארצות מזרח אירופה , שטרם שועבדו למשטר הנאצי , היו רבים שראו מראש את הסכנה המאיימת והם הסתערו בהמוניהם על משרדי העליה , מוכנים היו לשלם כל מחיר , ובלבד שיצרפום לשיירה . מארגני העליה ניצלו זאת בלית ברירה . רבים היו הבית"רים מחוסרי האמצעים שלא היה לאל ידם לשלם אפילו את הסכום המינימאלי עבור הוצאות נסיעתם . קופת התנועה הייתה תמיד ריקה — מחלתה הכרונית של התנועה מאז ועד עצם היום הזה — הוצאות העליה האמירו ועלו מיום ליום . איר איפוא יועלו מאות ואלפי הבית"רים מחוסרי האמצעים וכמהי הגאולה ? מארגני העליה היו על כן דורשים מחיר כפול מיהודים סתם כדי לכסות גם את הוצאותיהם של הבית"רים . ברם , קצרה ידם של משרדי העליה מטעם התנועה הלאומית מלהיענות לכל אלה הרוצים לעלות והמוכנים לשלם עבור הסעתם בכסף מלא . נמצאו על בן יהודים זריזים , שעמדו על הצד המסחרי של הד...  אל הספר
מכון ז'בוטינסקי בישראל