‭.18‬ האניה .אגיאוס ניקולוס" שנורתה על ידי משמר בריטי בחופי ארץ־ישראל. בצלום נראים נקבי הקלעים שפגעו באניה. קיץ 1939