שיירת "סקריה‭."‬ חורף ‭.24 1940‬ האניה "גריין" ' אחת משלושת האניות שמהן הורכבה