"סקריה‭."‬ חורף ‭.22 1940‬ האניה "ספירולה‭,"‬ אחת משלושת האניות שמהן הורכבה שיירת