חורף ‭.23 1940‬ האניה "סטפנו‭' ''‬ אחת האניות בהן השתמשה שיירת " סקריה"