‭.19‬ האניה "נעמי־יוליה‭."‬ הקצין הראשון והמוביל ד. אייזנברג. ספטמבר 1939