פרק עשרים־וארבע שניאטין

פרק עשרים וארבע שניאט ין כל תכניות העליה הנועזות , אם במסגרת עליה ב' ואה במסגרת עליה גי , התבססו בעיקרן על יהדות פולין . כאן היה הריכוז היהודי הגדול ביותר באירופה וכאן היה גם מקור כוחה של התנועה הלאומית לכל אגפיה ! הצה"ר , "ברית ישורון" — אירגון רביזיוניסטי של יהודים דתיים' "ווערף" — ארגון נשים לאומיות ו"יבנה ויודפת" — אירגון נוער אקדמאי , וכמובן ביתי'ר ו"ברית החייל" ותאי אצ"ל . בבית"ר בפולין היו כ 80—70 אלף בית"רים מאורגנים במאות קננים בערים ובעיירות ברחבי המדינה , אשר משחר ילדותם חונכו על ברכי תורת ז'בוטינםקי . צבא של הולמים ולוחמים אשר חלמו על היום המאושר בו תדרוך רגלם על אדמת המולדת וינתן להם למסור את נפשם במלחמה על שיחרורד . ועצמאותה . ועל אלה נוספו חברי ברית החייל — כמאה אלף איש , רובם אנשי עם פשוטים , שלא הרבו לחקור "מה שלמעלה ממך" אולם היו נכונים להיענות ללא שהיה לכל קריאה של מצביאם זאב ז'בוטינסקי להתייצב לשרות רעיון מלכות ישראל . פעם אחת רצה עסקן ציוני לקנטר את המשורר צבי גרינברג , שאהב לבלות בחברתם של אנשי ברית החייל ואמר לו ? — מה מצאת בהם ? הלא ה"חיילים" שלך אינם מבחינים ...  אל הספר
מכון ז'בוטינסקי בישראל