פרק עשרים־ושלושה עליה ג'

פרק עשרים ושלושה על יה ג' התכנית בדבר ארגון העליה גי — כלומר נחיתת צי גדול של אניות נושאות עולים בחופי הארץ , שתהיה מלווה בהתקוממות מזויינת בארץ גופה , נדונה לראשונה ב"ועידת פאריס" — התייעצות כל הגורמים המטפלים בעליה ב / שנערכה בפאריס בהתחלת פברואר . 1939 מאז רקמה התכנית עור וגידים והוחל בהכנות מעשיות להגשמתה . תכ 1 ית הרבבה בבר בחודש מרץ 1939 הגיש ערי ז'בוטינםקי לראש בית"ר ולשלטון תכנית מפורטת בדבר העלאת עשרת אלפים איש בחמש אניות שתפלגנה לארץ ב 1 בספטמבר . 1939 תכנית זו שנודעה בכינוי "תכנית הרבבה / ' מובאת בזה במלואה . הקדמה : הצלחת מפעלי העליה הטבעית של ביתי'ר במשך השגה שעברה הכריחו את כל שאר התנועות בציונות ללכת בדרכנו , להתחרות בנו ולנסות לעשות יותר טוב מאשר אנחנו . אנשי השמאל נאלצו להכפיל את מספר שיירותיהם ולהגדיל את גודל כל אחת מהן . מפלגת המדינה הוצי אה שיירה בעזרת הרנפלד . האגודה חולמת על שיירות עצמאיות . ודבר עוד יותר אופיני : אנשים פרטיים מנסים לנצל את הצלחתנו בשביל לארגן שיירות על בסיס מסחרי טהור . העליה הולכת והופכת לחמודה , " לדבר שכל אדם המכבד את עצמו עוסק בו . לא רחוק ה...  אל הספר
מכון ז'בוטינסקי בישראל