פרק עשרים־ושנים "הספורט הלאומי"

פרק עשרים ושנים " הספורט הלאומי" ז . ז'בוטינסקי שקוע באביב 1939 ראשו ורובו בהכנת כינוס ה"ציון סיים" ( כנםת ציון ) שנועד לשמש מעין נציגות פרלמנטרית של העם היהודי בפזורה , לתת ביטוי לכמיהת ההמונים היהודים לציון , ולחשל את הכלים לביצוע תכנית ה"אוואקואציה . " עם זה הוא מקדיש מזמנו גם לענייני העליה ב . ' ב 5 במאי 1939 נתפרסם ב"מאמענט" בורשה מאמרו "הספורט הלאומי" שבו הוא ממליץ להפוך את העליה החפשית ל"מפורט לאומי" של עם ישראל . במאמר זה כותב ז'בוטינםקי ; " לא בכל אומה קיים מפורט לאומי משלה ל ואם ישנו , הרי מיד באים שאר העמים ולומדים אותו ממנה ומיד הם מתחילים לשחק בו , אולי טוב יותר מהממציאים עצמם , ועל ידי כך הוא חדל להיות לאומי ... . אנו היהודים יוצאים מן הכלל . רק לנו יש עדיין ספורט לאומי , לאומי כל כך , ששום עם בעולם לא ילמד אותו ממנו . והלוואי שאנו עצמנו לא נשכחהו ולא נזניחהו , אולם מתחרים לא יהיו לנו . הספורט הלאומי , שאני ממליץ עליו בלבביות בפני הנוער היהודי , שמו העליה החפשית . ללא כל ספק זהו הספורט האציל ביותר בעולם . ראשית : מטרתו אצילה , ששום מפורט לאומי אחר לא יוכל להצביע על דומה ...  אל הספר
מכון ז'בוטינסקי בישראל