פרק עשרים פגישה עם וייצמן אצל רוטשילד

פרק עשרים פגישה עם וייצמזאצל רוטשילד אך הפליגה "פאריטה" וגלזר ויתר פעילי העליה ב' פותחים בחיפושים קדחתניים אחר אניות נוספות . הדבר כרוך בנסיעות אין םוף , משא ומתן מיגע ועמידה על המקח , אך הקושי העיקרי הוא * המחסור בכסף . נשיאות הצ"ח עושה מאמצים נואשים לגייס את הסכומים הגדולים הדרושים למיבצע העליה , אך אין היא יכולה להתברך בהצלחות יתירות . הוחלט להטיל על ירמיהו הי י פרין לנסות ולהשיג את עזרת משפחת רוטשילד למען רכישת אניה גדולה להובלת עולים . אניה זו תוביל — לפי התכנית — את העולים עד לתחום המים הטריטוריאליים של הארץ ושם תורידם לספינות קטנית אשר יביאום לחץ . * יש לו להלפרין קשרים הדוקים למדי עם אחד מבני הרוטשילדים , רוברטו , המשמש נשיא "הליגה הימית" שהוקמה בראשית שנות השלושים בפאריס ביזמתו של הלפרין לשם טיפוח הימאות העברית וקידום רעיון "כיביש הים . " כבר אז הגה י . הלפרין את תכנית "צלעני הים . " לפי תכנית זו צריך היה לארגן עליית בית"רים לארץ בסירות קטנות , בבל אחת 12—10 אנשים , אשר תפלגנה בעשרותיהן ובמאותיהן לאורך חופי הים התיכון , מנמל לנמל , מאי לאי , עד אשר תגענה לחופי הארץ . נגד "פליש...  אל הספר
מכון ז'בוטינסקי בישראל