פרק שמונה־עשר דאנציג - "אסתיר"

פרק שמונה עשר דאנציג " - אסתיר " עמ עלות היטלר לשלטון בגרמניה , גוברת בהדרגה גם השפעת הנאצים בדאנציג . דאנציג היא מדינה חפשית' השוכנת על שפך הויסלה ונמלה הוא אחד החשובים בים הבאלטי . מאז יסודה , במאה העשירית , היא משמשת סלע מחלוקת בין פולין וגרמניה והשלטון בה עובר מיד ליד . עתה , כאמור , היא מדינה הפשית , שעניניה החיצוניים נתונים בידי פולין ושלטונה הפנימי בידי פרלמנט וסינאט הנבחרים על ידי התושבים . כדי לפקח על אופיה החפשי יושב בדאנציג נציב מטעם חבר הלאומים . אולם רובם של ארבע מאות אלף תושביה של דאנציג הם גרמנים , או רואים את עצמם כגרמנים , והם שואפים להסתפח אל גרמניה . הקהילה היהודית בדאנציג מונה כ 6000 נפש , והיהודים תופסים מק 1 ם נכבד בסחר העיר , וביחוד בעסקי יצוא עצים בטראנזיט . כמו בגרמניה , כן גם בדאנציג רואים הנאצים ביהודים את קרבנם הראשון . הם דוחקים את רגלי היהודים מכל מוסדות השלטון , מן המקצועות החפשיים ומן המסחר . נאסרת השחיטה היהודית . ראש הנאצים בדאנציג , ד"ר פורסטר , מסית בגלוי "להיפטר מן היהודים המזוהמים ' .- ' כבר בראשית , 1937 מיד עם ההתנקשויות הראשונות ביהודי דאנציג מ...  אל הספר
מכון ז'בוטינסקי בישראל