סבדק ששלח ד"ר פרל לנשיאות בלונדון, על יציאתה של שיירת ג'פו.