פרק שבעה־עשר "קאטינא"

פרק שבע ה עשר "קאטינא" אחת האומללות בשיירות , שנתייסרה בכל פגעיה ויםוריה של הדרך הבלתי חוקית על פני ימים סוערים וגלים זועפים , הייתה בלי ספק , שיירת " קאטינא . " מאוד הימר הגורל לשיירה זו וידו הקשה פגעה בה ללא הפוגה וללא רחמים , ברעב ובצמא , במחלות ובמוות ! סערות איומות התנכלו לאניה בים , ולא פחות מזה סיכנה אותה םערת רוחם של נוסעיה , שתש כוחם ופקעת סבלנותם במסע הממושך . אכולי מרירות ויאוש , נטו הנוסעים להטיל את האחריות לפגעי המםע דווקא על אלה האנשים אשר עשו כמיטב יכולתם כדי להצילם משיני המוות ולהביאם לחוף מבטחים . אכן , היום יודו גם הם כי המשמעת החמורה שהנהיג פיקוד השיירה והענשים החמורים שהטיל כדי לקיימה , מחוייבי המציאות היו , ורק הודות להם נסתיימה ההפלגה בת שלושת החדשים בהצלחה , ואלף וארבע מאות והמשיט עולים זכו להינצל מצפרני הנאצים באירופה , להישתרש במולדת , להקים בה בתים ומשפחות ואף להגן עליה בשעת מיבחן . ריכוז השיירה בברין ראשיתה של שיירה זו בברין שבצ'כיה . כאן רוכזו המועמדים לעליה בצ'כיה , סלובקיה וקרפטורוס . הימים ימי "מינכן , " סיפוח הסודטים וחלוקת ציכוסלובקיה . יהודי ציכיה נהנ...  אל הספר
מכון ז'בוטינסקי בישראל