פרק חמשה־עשר לונדון 1938

פרק חמשה-עשר לונדון 1938 מרכז העצבים של מבצע עליה בי היה בלונדון , מקום מושבם של נשיאות הצ"ח ושלטון בית"ר . כל ההכרעות בענינים רעיוניים ופרינציפיוניים וכן בענינים מעשיים שחרגו ממסגרת מקומית והיו בעלי אופי כללי— נעשו בלונדון . כאן הגיעו לבירור הםיכסוכים שנתגלעו בין פעילי העליה או המוסדות המעונינים השונים ! כאן נידונו פניות סניפי בית"ר , הגיעו גם קריאות מארצות אירופה השונות , שסברו כי נתקפחו במספר המקומות בשיירה זו או אחרת , וכיוצא באלה . הממונה על עניני עליה ב' מטעם הנשיאות היה המהנדס שלמה יעקבי — מיזוג של משכיל ואיש מעשה , הוא הרוח החיה בכל המפעל וכל מרצו ואונו ממורים להצלחתו . הוא נע ונד על פני כל אירופה . דומה , שבעת ובעונה אחת אתה יכול לפגשו בלונדון ובפריס , בורשה ובבוקרשט , בפראג ובציריד — ובכל מקום אחר שעניני העליה דורשים זאת . הוא מגייס את דעת הקהל , קונה את לבם של אישים שונים בעלי השפעה , מבני ברית ושאינם בגי ברית ורוכש את עזרתם ותמיכתם בעליה בי , הוא נפגש עם נציגי ממשלות , עם נציגי ועדי פליטים שונים , הוא מגיים כספים וכדומה . הפעולה הציבורית למען עליה בי היא כעת במלוא תנופתה . ...  אל הספר
מכון ז'בוטינסקי בישראל