פרק ארבעה־עשר פראג 1938

פרק ארבע ה עשר פראג 1938 בהתחלת 1938 בא לפראג הלל קוק . הוא מסר לאליהו גלזר' ששימש אז נציב בית '' ר בציכוםלובקיה , שענין העליה בי מתפתח כראוי ויש להתחיל בארגונה גם בצ'כוסלובקיה . גלזר מתחיל בהכנות , אולם עבודתו נתקלת בקשיים שאין דוגמתם כמעט בשום ארץ אחרת : אין מועמדים לעליה בדרך זו . צ'כוסלובקיה היא ארץ דמוקרטית ושליטיה הנוכחים ממשיכים במיטב המסורת של נשיאה המנוח תומאם מאסאריק . יהודים נהנים משוויון זכויות מלא ומצבם הכלכלי הוא טוב . למה זה איפוא ירשו ההורים לילדיהם לצאת לדרך הרת סכנות . א . גלזר ועוזריו פותחים בפעולת הסברה . הם מופיעים באספות פומביות' מארגנים מסיבות , מפרסמים מאמרים בעתונות וכרוזים , שבהם הם מצביעים על הסכנות הנשקפות ליהודי צ'כוסלובקיה , בדומה לאחיהם בגרמניה ובאוסטריה . ברם , באותם הימים של התחלת 1938 אין שום יהודי מעלה על דעתו שכעבור שנה בלבד יהיה גורלם כגורל יהודי גרמניה ואוסטריה . וקולם , קול התועמלנים והמזהירים אינו נכנס ללבבות . גלזר וחבריו פותחים את משרד העליה שלהם ברחוב בנדיקטםקה מספר 2 בפראג ומתחילים בעבודת נמלים . לאט לאט מתרבה מספר הבאים להירשם , בראש וראשונה...  אל הספר
מכון ז'בוטינסקי בישראל