פרק שנים־עשר אניה אחר אניה

פרק שנים עשר אביה אחר אביה בכינוס העולמי של בית"ר שנתכנס בורשה בשלהי קיץ , 1938 ושעמד בסימן עלייתו לגרדום של שלמה בן יוסף , נדונו בהרחבה — בועדה סגורה — גם בעיות עליה בי . למעשה נדונה השאלה כבר בכינוס העולמי בקרקוב , בשנת , 1935 וכבר אז נתקבלה החלטה בועדת העליה לעודד את העליה הבלתי חוקית לארץ ולהגבירה . אולם החלטות אלו לא הגיעו לידי ביצוע בקנה מידה רחב . שונה המצב כעת . דברים רבים התרחשו בשלושת השנים האחרונות' הן בחזית הארצישראלית והן בארצות הגולה , הן במצב היהודים והן בבית"ר . התרחשויות אלו מחייבות שינוי ערכין — ועדת העליה של הכינוס בורשה קובעת את המשימה ! להכניס לארץ מקסימום של אנשים במינימום של זמן . והפעם באות בעקבות ההחלטה פעולות של ממש . אמנם עם הסתעפות הפעולה למען עליה בי מתעוררות גם שאלות של סמכות בין שלושת הגורמים העיקריים המטפלים בה באורח ישיר . נשיאות הצ"ח , שלטון בית"ר ומפקדת האצ"ל . גם שאלות אלו נדונות מאחורי הקלעים של הכינוס , ודרושה התערבותו של ז . ז'בוטינסקי , שהיא הסמכות המקובלת על הכל . כדי ליישר את ההידורים . אל פרשה זו עוד נחזור בפרקים הבאים . באתונה יושבים כעת נצ...  אל הספר
מכון ז'בוטינסקי בישראל