‭.1‬ קבוצת עולים דרך גבול הצפון. 1933 (הובאה ע"י יצחק ילין)