‭.3‬ שיירת עולי "אף־על־פי" יוצאת בר:בת מיוחדת, מוינה. קיץ 1937